Spania2021-08-20T02:04:29+02:00
  • Spania, Bilbao, Guggenheim museum, ReisDit.no

Spania

Spania er et ferieland som for norske feriereisende består av to deler: Det kjente og det ukjente. Det kjente Spania består enkelt sagt av Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca og Kanariøyene, samt Barcelona – litt satt på spissen, men likevel dekkende.

Nå er det pussig nok slik at det Spania som mange char­ter­tu­rister kjenner, heller ikke er så kjent når det kommer til stykket. Et vennlig klima og fine bade­strender er forståelig nok den primære årsaken til at mange norske ferie­rei­sende hvert år besøker og vender tilbake til Spania. Men dette store landet har så uendelig mye mer å by på. Stikk­or­dene er historie, kunst, arki­tektur, vin og mat.

Du kan lese mer om Spania her og regio­nene ved å trykke på lin­kene Andalucia og Costa Del Sol, Balearene, Costa Blanca og Valencia, Costa Brava og Catalonia, Kanariøyene, Madrid og innlandet og Nord-Spania.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Spania lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Barcelona

Barce­lona i Spania er en av verdens mest spen­nende byer. Barce­lona har et tilbud innen restau­ranter, kafeer og barer, kunst, kultur, arki­tektur og histo­riske sever­dig­heter, som knapt noen annen by i Europa kan skilte med. I tillegg har Barce­lona en person­lighet, som savner side­stykke: Her finnes en livs­be­ja­ende, blid, stolt og småfrekk rast­løshet, som kommer til uttrykk nær sagt over alt i byen. Gaudis arki­tek­to­niske verk i Barce­lona er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Barce­lona Uansett om du befinner deg i gågaten La Rambla, med [Les mer…]

Bilbao

Bilbao i Spania er en moderne storby med histo­riske røtter. Byen har de seneste årene opplevd en voldsom utvik­ling i turisme, i hovedsak på grunn av ett enkelt signal­bygg, nemlig Guggen­heim-museet. Bilbao har en spen­nende histo­risk bydel med mange sjar­me­rende strøk og en mengde tapas­barer. Bilbao er sentrum for Basker­land og hoved­stad i den spanske provinsen Vizcaya. Jern­broen Vizcaya Bridge fra år 1893 er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Bilbao og Guggen­heim-museet Dette er bygget i havne­om­rådet, da Bilbao var en ganske desil­lu­sjo­nert verfts- og [Les mer…]

Cadiz

Cadiz i Anda­lucia er en by med feno­menal belig­genhet, ytterst på en lang, smal odde, med en tynn tarm av en land­tunge bestå­ende av en sand­strand, som eneste forbin­delse til fast­landet. Cádiz har en vakker strand­pro­me­nade, som er flan­kert av åpne plasser og små park­an­legg mot byen. Havnen ligger på høyre side av byen mens det på venstre side er flere bade­strender, også når du kommer ut i gamle­byen. Mer om Cádiz Cádiz er en spen­nende by å besøke, og den nysgjer­rige vil oppdage at byen består [Les mer…]

Cordoba

Cordoba ligger vakkert til ved den store elven Guadal­quivir, og er mest kjent for sin fine gamleby med den store moské-kate­dralen La Mezquita. Cordobas histo­riske bydel kan by på helt unike sever­dig­heter fra flere epoker gjennom to tusen år. Her er bevart arki­tektur fra romertid, visi­go­tisk tid, maurisk tid og fra middel­al­deren etter den kristne gjen­erob­ringen, Recon­quista. Dess­uten er unik jødisk arki­tektur fra middel­al­deren bevart. Cordobas gamleby ble i år 1984 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Cordoba Cordobas gamleby er en av Europas aller [Les mer…]

Gran Canaria

Gran Canaria har tre ansikter. Det ene er masse­tu­rismen, det andre er det ukjente innlandet og det tredje er stor­byen Las Palmas de Gran Canaria. Du tenker kanskje at stor­byen er en del av masse­tu­rismen, og, ja – det er den. Men Las Palmas har noe å by på, som svært få andre stor­byer har – nemlig en i stor grad helhetlig, opprin­nelig bebyg­gelse fra renes­sansen og barokken. I tillegg har byen flotte bade­strender rett ved sentrum, noe som også gjør den til et popu­lært charter-reisemål. Mer [Les mer…]

Granada

Granada i Anda­lucia er en av verdens mest spen­nende byer hva angår historie, kultur, kunst og arki­tektur. Granada er først og fremst kjent for palas­sene Alhambra og Gene­ra­life, men kan også by på stor­artet arki­tektur fra tiden etter den ende­lige kristne gjen­erob­ringen av Spania, Recon­quista, som fant sted nettopp i Granada i år 1492. Gamle­byen har bygninger fra både før og etter Recon­quista, og byens eldste del, Albayzín, omfatter helt unik spansk-maurisk arki­tektur. Granada, Alhambra, Gene­ra­life og Albayzín ble i år 1984 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Las Palmas

Las Palmas på Gran Canaria er en flott storby, kulturby, bade­pa­radis og charter-desti­na­sjon. Las Palmas har et jevnt og varmt klima året rundt og den berømte bade­stranden Playa de las Canteras i sentrum er følgelig sjelden tom på dagtid. Mye av den opprin­ne­lige bebyg­gelsen fra slutten av 1400-tallet er dess­uten tatt vare på. Las Palmas er åpen­bart bygget for at mennesker skal trives – over alt i byen finner du vakre plasser. Ikke rart at byen er populær? Byde­lene Triana og La Vegueta er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Madrid

Madrid er en skatt­kiste for deg som vil besøke en storby med et livlig uteliv, vakker arki­tektur, histo­risk bebyg­gelse og et vennlig klima fra tidlig vår til sen høst. Men Madrid er også et funn for kunst­in­ter­es­serte. Den stor­slåtte hoved­staden i Spania har tre kunst­mu­seer som ruver i verdens­sam­men­heng – Museo del Prado, Museo Thyssen-Borne­misza og Museo National Centro de Arte Reina Sofía. Lange navn, store samlinger og skyhøy kvalitet. Picassos Guer­nica finner du i det sist nevnte. Sentrum av Madrid er over­ras­kende kompakt. Alt er i gåav­stand. [Les mer…]

Mallorca

Mallorca er kontras­tenes øy. Land­skapet er så variert at noen beskriver øya mer som et konti­nent. Her finnes frukt­bare lavlands­sletter, ville fjell­par­tier, store bukter med strender av den fineste, hvite sand, steile klipper som stuper i havet og kuperte kyst­par­tier med svaberg, klipper og trange, dype, lune bukter. Det milde klimaet gjorde at Mallorca alle­rede på 17–1800-tallet ble tilflukt­sted for den euro­pe­iske over­klassen om vinteren. Kultur­land­skapet i fjel­lene på vest­kysten, Serra de Tramun­tana, er nylig oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mallorca Mallorca har de senere [Les mer…]

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca er en meget vakker, trivelig og spen­nende by å besøke. Palma er livlig, og her vrimler det av forret­ninger, fortaus­ka­feer, restau­ranter og barer. Det er meget gode shop­ping­mu­lig­heter i Palma de Mallorca. Palma er hoved­staden i den selv­styrte provinsen Bale­arene, og har med forsteder nesten 450 tusen innbyg­gere. Palma har en stor lyst­båt­havn, og her finner du båter og mennesker av alle nasjo­na­li­teter. Palma har unike kultur­skatter helt tilbake fra tidlig middel­alder. Mer om Palma Palma de Mallorca er en gammel by med en omfat­tende [Les mer…]

Pamplona

Pamp­lona har en flott gamleby Navar­rería, som er svært pitto­resk med smale smug, vakker arki­tektur og en mengde godbiter for den som har øye for slikt. Både i gamle­byen og byen for øvrig er det åpne plasser med fortaus­res­tau­ranter og kafeer, hvor du kan slå deg ned og kose deg med en forfrisk­ning eller et måltid. Pamp­lona i Basker­land nord i Spania er hoved­staden i provinsen Navarra, og har cirka 200 tusen innbyg­gere. Byen er vakker og grønn og ligger ved elven Argo. Pamp­lonas vakre gamleby Her i [Les mer…]

San Sebastian

San Sebas­tián er en av Nord-Spanias aller mest popu­lære turist-desti­na­sjoner. En sterkt medvir­kende årsak til det, er de to flotte bade­stren­dene som følger den store bukten som byen ligger ved. San Sebas­tián er også berømt for sine mange utsøkte restau­ranter og Pintxo-barer – gour­met­fak­toren her er skyhøy. San Sebas­tián ble i år 2016 valgt til Euro­pean Capital of Culture. Litt om San Sebas­tián San Sebas­tián er en nesten uvir­kelig vakker by, der den ligger midt mellom to lange skjell­for­mede bade­strender. Skaper­verket synes å ha vært i det [Les mer…]

Santander

Santander ligger på nord­kysten av Spania og er en rela­tivt stor by med cirka 185 tusen innbyg­gere. Santander en fin ferieby med to flotte lang­grunne bade­strender, El Sardi­nero og La Madeleine, som ligger på hver sin side av en liten odde. Her er det fin hvit sand, som mange av innbyg­gerne og ferie­gjester vet å sette pris på. Santander passer ypperlig for fami­lier, her er fortaus­res­tau­ranter og kafeer flere steder på stren­dene og langs den vakre strand­pro­me­naden. Mange reiser hit for å vind­surfe. Mer om Santander i Spania [Les mer…]

Santiago de Compostela

Santiago de Compos­tela i Spania er pile­grims­byen fremfor noen. Hit leder alle pile­grims­ru­tene i Europa, og hit kommer mennesker fra alle hjørner av verden for å oppleve pile­grims­målet, graven der apos­telen Jacobs levninger skal ligge. Både Santiago de Compos­tela i Spania og pile­grims­veien dit gjennom Frank­rike og Spania er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Santiago de Compos­tela Santiago de Compos­tela er hoved­stad i den auto­nome regionen Galicia nord­vest i landet. Santiago del Compos­tela har en besyn­derlig posi­sjon innen kris­ten­dommen: Jacob ble henrettet i Jeru­salem i [Les mer…]

Sevilla

Sevilla er en gammel, prakt­full by med mange histo­riske sever­dig­heter. I Sevillas livlige histo­riske sentrum finner du bevart arki­tektur fra både maurisk tid, da byen var under­lagt kali­fatet Cordoba, og fra gjen­erob­ringen i middel­al­deren. Sevilla er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Sevilla og de eldste byde­lene Sevilla har tre distinkte histo­riske bydeler på østsiden av elven Guadal­quivir, og én på vest­siden: El Arenal med tyre­fek­ter­are­naen, Santa Cruz, der de mest kjente histo­riske sever­dig­he­tene befinner seg, og Maca­rena med omfat­tende histo­risk arki­tektur fra 14–1500-tallet. På vest­siden av [Les mer…]

Tenerife

Tene­rife er den største øya i øygruppen Islas de Cana­rias – Kana­ri­øyene. Tene­rife er en litt spesiell øy, ettersom den har en enorm vulkan, Pico del Teide, hele 3718 meter høy. Pussig nok bidrar denne vulkanen til å dele øya i to klima­soner. I sør er det tørt, mindre frukt­bart og naturlig nok mindre vege­ta­sjon. Her ligger turist­ma­ski­nene Playa de las Americas, Los Cris­tianos og øyas inter­na­sjo­nale flyplass. Mer om Tene­rife På grunn av klimaet bor de fleste av øyas 700.000 innbyg­gere på nord­siden. Tene­rife er formet litt [Les mer…]

Toledo

Første gang du ser Toledo, må du gni deg i øynene. På en høyde, omgitt av gammel, ærverdig bebyg­gelse, troner en gotisk kate­dral med sitt kraf­tige spir på den ene siden, og det massive slottet Alcazar de Toledo på den andre siden. Mellom disse, i Toledos vakre gamleby, finner du helt enestå­ende arki­tek­to­niske perler og kultur­skatter. Den histo­riske delen av Toledo ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1986. Mer om Toledo I Toledo vil du finne alt det den kultur­in­ter­es­serte drømmer om. Gå sakte [Les mer…]

Valencia

Valencia ligger vakkert til ved Middel­havet, og er en skjønn blan­ding av gammelt og nytt. Gamle­byen finner du nord i Valencia; det histo­riske senteret El Carmen, med små smug, skygge­fulle alleer, vakre gamle kirker og en mengde fortaus­res­tau­ranter, kafeer og barer der du kan kose deg med et kjapt måltid tapas eller en lang lunsj. Silke­børsen La Lonja de la Seda de Valencia er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Valen­cias bade­strender Fra gamle­byen El Carmen og byens sentrum er det cirka 20 minut­ters spasertur ned til de [Les mer…]

Valladolid

Valla­dolid er en histo­risk by i den nord­lige delen av Spania. Valla­dolid er hoved­stad i provinsen av samme navn, og dess­uten hoved­stad i den auto­nome regionen Castille y Leon. Valla­dolid har en vakker gamleby med mange histo­riske sever­dig­heter. Litt om Valla­dolid Den vakre histo­riske gamle­byen har den gotiske kate­dralen Santa María de La Antigua som senter. Denne kirken fra 1200-tallet var opprin­nelig oppført i romansk stil, noe det gamle klokke­tårnet røper. Rundt om i gamle­byen kryr det av kafeer og fortaus­res­tau­ranter, hvor du kan spise lunsj eller middag, [Les mer…]

Zaragoza

Zara­goza er om lag to tusen år gammel og ble grunn­lagt under den romerske keiseren Augustus. Byen het opprin­nelig Caesar-Augusta, som på spansk blir Zara­goza. Zara­goza er et funn for den som er ute etter sever­dig­heter, shop­ping­mu­lig­heter, gastro­nomi, kultur, arki­tektur og rekrea­sjon. Spesielt er gamle­byen og Plaza del Pilar prakt­full, med virkelig stor­slått arki­tektur. Zara­goza er en stor univer­si­tetsby med nesten 700 tusen innbyg­gere og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om opple­velser i Zara­goza Zara­gozas vakre gamleby, El Casco Viejo, kan varte opp med [Les mer…]

Gå til toppen