Andalucia og Costa Del Sol2018-08-14T15:54:01+02:00
  • Sevilla, Andalucia, ReisDit.no

Andalucia og Costa del Sol

Andalucia og Costa del Sol er de hvite landsbyenes Sør-Spania, med en kulturarv som de færreste nordmenn kjenner til. Denne delen var okkupert av muslimske maurere helt fra år 711 til år 1492, da Granada kapitulerte.

Restene av denne arven kan sees i både kirke­bygg og i moskeer, forbau­sende mange bevart siden middel­al­deren. Her finner du unike histo­riske byer som Cordoba, Sevilla, Cadiz og Granada med Alhambra, alle oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Kyst­byer som Almeria, Málaga, Marbella og Gibraltar kan også by på unike opple­velser. I innlandet finner du nettopp de hvite lands­byene – små samfunn der du kan oppleve et annet Spania i omgi­velser du ikke viste var mulige.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Andalucia og Costa Del Sol lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Cadiz

Cadiz i Anda­lucia er en by med feno­menal belig­genhet, ytterst på en lang, smal odde, med en tynn tarm av en land­tunge bestå­ende av en sand­strand, som eneste forbin­delse til fast­landet. Cádiz har en vakker strand­pro­me­nade, som er flan­kert av åpne plasser og små park­an­legg mot byen. Havnen ligger på høyre side av byen mens det på venstre side er flere bade­strender, også når du kommer ut i gamle­byen. Mer om Cádiz Cádiz er en spen­nende by å besøke, og den nysgjer­rige vil oppdage at byen består [Les mer…]

Cordoba

Cordoba ligger vakkert til ved den store elven Guadal­quivir, og er mest kjent for sin fine gamleby med den store moské-kate­dralen La Mezquita. Cordobas histo­riske bydel kan by på helt unike sever­dig­heter fra flere epoker gjennom to tusen år. Her er bevart arki­tektur fra romertid, visi­go­tisk tid, maurisk tid og fra middel­al­deren etter den kristne gjen­erob­ringen, Recon­quista. Dess­uten er unik jødisk arki­tektur fra middel­al­deren bevart. Cordobas gamleby ble i år 1984 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Cordoba Cordobas gamleby er en av Europas aller [Les mer…]

Granada

Granada i Anda­lucia er en av verdens mest spen­nende byer hva angår historie, kultur, kunst og arki­tektur. Granada er først og fremst kjent for palas­sene Alhambra og Gene­ra­life, men kan også by på stor­artet arki­tektur fra tiden etter den ende­lige kristne gjen­erob­ringen av Spania, Recon­quista, som fant sted nettopp i Granada i år 1492. Gamle­byen har bygninger fra både før og etter Recon­quista, og byens eldste del, Albayzín, omfatter helt unik spansk-maurisk arki­tektur. Granada, Alhambra, Gene­ra­life og Albayzín ble i år 1984 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Sevilla

Sevilla er en gammel, prakt­full by med mange histo­riske sever­dig­heter. I Sevillas livlige histo­riske sentrum finner du bevart arki­tektur fra både maurisk tid, da byen var under­lagt kali­fatet Cordoba, og fra gjen­erob­ringen i middel­al­deren. Sevilla er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Sevilla og de eldste byde­lene Sevilla har tre distinkte histo­riske bydeler på østsiden av elven Guadal­quivir, og én på vest­siden: El Arenal med tyre­fek­ter­are­naen, Santa Cruz, der de mest kjente histo­riske sever­dig­he­tene befinner seg, og Maca­rena med omfat­tende histo­risk arki­tektur fra 14–1500-tallet. På vest­siden av [Les mer…]

Go to Top