Balearene2018-08-14T15:54:10+02:00
  • Balearene, ReisDit.no

Balearene

Balearene er en øygruppe som består av Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera. Balearene er velsignet med et deilig klima, noe som fikk europeisk overklasse til å komme hit allerede på 1800-tallet.

Spesielt populær er den største øya Mallorca – først som døråpner for den euro­pe­iske char­ter­tu­rismen fra 1950-tallet, senere som en noe sliten turist­de­sti­na­sjon ut over 1980–90-tallet, til myndig­he­tene tok grep og repo­si­sjo­nerte øya til det dagens Mallorca er: En leke­grind for de mest bemid­lede, samtidig som harry­tu­rismen lever videre i char­ter­ma­ski­nene som Palma Nova og Magaluf. Ibiza er ungdom­mens party-øy, hvor man fester døgnet rundt i ufor­tjent vakre arki­tek­to­niske omgi­velser, mens gamle tante Menorca er i ferd med å komme tilbake med sine vakre bukter, rolige ferie­byer og unike bronse­alder-monu­menter i stein. Formen­tera er Bale­arenes uberørte lille­bror med minst å by på – eller kanskje mest, for den som leter etter det enkle og uberørte?

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner på Balearene lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Mallorca

Mallorca er kontras­tenes øy. Land­skapet er så variert at noen beskriver øya mer som et konti­nent. Her finnes frukt­bare lavlands­sletter, ville fjell­par­tier, store bukter med strender av den fineste, hvite sand, steile klipper som stuper i havet og kuperte kyst­par­tier med svaberg, klipper og trange, dype, lune bukter. Det milde klimaet gjorde at Mallorca alle­rede på 17–1800-tallet ble tilflukt­sted for den euro­pe­iske over­klassen om vinteren. Kultur­land­skapet i fjel­lene på vest­kysten, Serra de Tramun­tana, er nylig oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mallorca Mallorca har de senere [Les mer…]

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca er en meget vakker, trivelig og spen­nende by å besøke. Palma er livlig, og her vrimler det av forret­ninger, fortaus­ka­feer, restau­ranter og barer. Det er meget gode shop­ping­mu­lig­heter i Palma de Mallorca. Palma er hoved­staden i den selv­styrte provinsen Bale­arene, og har med forsteder nesten 450 tusen innbyg­gere. Palma har en stor lyst­båt­havn, og her finner du båter og mennesker av alle nasjo­na­li­teter. Palma har unike kultur­skatter helt tilbake fra tidlig middel­alder. Mer om Palma Palma de Mallorca er en gammel by med en omfat­tende [Les mer…]

Go to Top