Costa Brava og Catalonia2018-08-14T16:05:46+02:00
  • Costa Brava og Catalonia, ReisDit.no

Costa Brava og Catalonia

Området Costa Brava og Catalonia omfatter en av Spanias mest velstående og driftige regioner, med Barcelona som en livlig og ekstremt spennende hovedstad. Denne delen av Spania har også en vakker kystlinje som mange ikke klar over.

Fra grensen mot Frank­rike finner du 200 kilo­meter med kyst­linje hvor klipper avløses av lune frodige bukter med fine sand­strender og vice versa, nesten helt ned til Barce­lona. Costa Brava har til den økono­miske krisen inntraff, vært et viktig ferie­om­råde også for span­jo­lene. Nedgangs­ti­dene har gjort at pågangen ikke lenger er så voldsom i høyse­songen. En kombi­na­sjon av strand og bade­ferie på Costa Bravas kyst, kan utmerket vel kombi­neres med noen dager byferie i Barce­lona – hvor det for øvrig også er bade­strender. Byen Girona nord for Barce­lona er også verd et besøk på grunn av karak­te­ris­tisk arki­tektur. Nær Girona finner du byen Empu­ries, som er den vest­ligste byen grunn­lagt av greske sjøfa­rere i antikken, cirka 600 år før Kristus. Det kuperte innlandet kan også by mange flotte natur- og kulturopplevelser.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Costa Brava og Catalonia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Barcelona

Barce­lona i Spania er en av verdens mest spen­nende byer. Barce­lona har et tilbud innen restau­ranter, kafeer og barer, kunst, kultur, arki­tektur og histo­riske sever­dig­heter, som knapt noen annen by i Europa kan skilte med. I tillegg har Barce­lona en person­lighet, som savner side­stykke: Her finnes en livs­be­ja­ende, blid, stolt og småfrekk rast­løshet, som kommer til uttrykk nær sagt over alt i byen. Gaudis arki­tek­to­niske verk i Barce­lona er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Barce­lona Uansett om du befinner deg i gågaten La Rambla, med [Les mer…]

Go to Top