Kanariøyene2021-08-20T02:07:10+02:00
  • Kanariøyene, ReisDit.no

Kanariøyene

Kanariøyene består av 7 øyer som befinner seg utenfor nord-vestkysten av Afrika: Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, og La Palma. For mange nordmenn har en reise til Kanariøyene betydd besøk på enten Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife eller Fuerteventura. Kanariøyene er kjent og elsket for sitt vennlig helårsklima, og har en befolkning som vet å sette pris på sine feriegjester. Alle vet at Kanariøyene er synonymt med sol, badeliv og ferieliv for hele familien. Men Kanariøyene har også mye å by på for den kulturinteresserte.

Unescos liste over Verdensarven

Tre desti­na­sjoner på Kana­ri­øyene er på Unescos liste over Verdens­arven: To av de listede desti­na­sjo­nene, Teide National Park på Tene­rife og Gara­jonay National Park på La Gomera, er oppført på listen på grunn av sin særegne natur. Den tredje desti­na­sjonen som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven er byen San Cristóbal de La Laguna – på Tene­rife – på grunn av enestå­ende og vel bevarte arki­tektur fra peri­oden 1500- til 1700-tallet. San Cristóbal de la Laguna var for øvrig den første sivile spanske koloni­byen uten fest­nings­verk, og byplanen her ble senere modell for mange koloni­byer i Sør-Amerika, etter hvert som span­jo­lene fikk fotfeste der.

Ferie på Kanariøyene

Helt siden den første flylasten med solhung­rige skan­di­naver var her så tidlig som 1955, har turisme vært i skuddet. Denne øygruppen er nå helt i verdens­toppen når det gjelder turisme, og hit kommer det mennesker fra alle verdens­hjørner. Kana­ri­øyene har det felles at du alltid kan finne flotte strender og rent sjøvann. Mye er lagt til rette for barne­fa­mi­lier. Sola kan være skarp, så det er lurt å tenke høy solfaktor når du velger solkrem. Kana­ri­øyene er en vulkansk øygruppe med et over­ras­kende rikt og allsidig land­skap. Her finner du alt fra ørken til frodig jungel og drama­tiske fjell­for­ma­sjoner, til milevis av brede, hvite strender. Gran Canaria, Lanza­rote, Tene­rife og Fuerte­ven­tura er blant de mest besøkte. Hit kommer både barne­fa­mi­lier og kulturinteresserte.

Kanariøyenes historie

Kana­ri­øyene har en drama­tisk historie. Fors­kerne mener at denne øygruppen ble befolket i to «bølger»; den første fra Nord-Afrika cirka tre tusen år før Kristus, den andre bølgen med folk ankom om lag 200 år etter Kristus, og denne gangen et annet folke­slag. Øyenes opprin­ne­lige beboere kalles guan­cher, noe som egentlig betyr ”Tene­rife-beboer”. Begrepet er upre­sist og brukes i dag feil­aktig om angi­velig tidli­gere lyshu­dede og ‑hårete høyreiste mennesker med blå øyefarge, som angi­velig skal ha befolket øya i forhis­to­risk tid. Det finnes imid­lertid ingen viten­ska­pelig doku­men­ta­sjon som bekrefter at en slik befolk­ning har eksis­tert på Kanariøyene.
Arki­tek­turen på Kana­ri­øyene er særegen. De første byene på Tene­rife ble oppført under renes­sansen – det vil si på 14–1500-tallet, da øygruppen ble oppdaget av span­jo­lene. Du kan se flere små og store kirker fra denne tiden. De fleste byene har også en histo­risk bykjerne der du kan se flott opprin­nelig arkitektur.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner på Kanariøyene lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Gran Canaria

Gran Canaria har tre ansikter. Det ene er masse­tu­rismen, det andre er det ukjente innlandet og det tredje er stor­byen Las Palmas de Gran Canaria. Du tenker kanskje at stor­byen er en del av masse­tu­rismen, og, ja – det er den. Men Las Palmas har noe å by på, som svært få andre stor­byer har – nemlig en i stor grad helhetlig, opprin­nelig bebyg­gelse fra renes­sansen og barokken. I tillegg har byen flotte bade­strender rett ved sentrum, noe som også gjør den til et popu­lært charter-reisemål. Mer om [Les mer…]

Las Palmas

Las Palmas på Gran Canaria er en flott storby, kulturby, bade­pa­radis og charter-desti­na­sjon. Las Palmas har et jevnt og varmt klima året rundt og den berømte bade­stranden Playa de las Canteras i sentrum er følgelig sjelden tom på dagtid. Mye av den opprin­ne­lige bebyg­gelsen fra slutten av 1400-tallet er dess­uten tatt vare på. Las Palmas er åpen­bart bygget for at mennesker skal trives – over alt i byen finner du vakre plasser. Ikke rart at byen er populær? Byde­lene Triana og La Vegueta er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Tenerife

Tene­rife er den største øya i øygruppen Islas de Cana­rias – Kana­ri­øyene. Tene­rife er en litt spesiell øy, ettersom den har en enorm vulkan, Pico del Teide, hele 3718 meter høy. Pussig nok bidrar denne vulkanen til å dele øya i to klima­soner. I sør er det tørt, mindre frukt­bart og naturlig nok mindre vege­ta­sjon. Her ligger turist­ma­ski­nene Playa de las Americas, Los Cris­tianos og øyas inter­na­sjo­nale flyplass. Mer om Tene­rife På grunn av klimaet bor de fleste av øyas 700.000 innbyg­gere på nord­siden. Tene­rife er formet litt som en [Les mer…]

Go to Top