Madrid og innlandet2018-08-14T16:40:46+02:00
  • Madrid og innlandet, ReisDit.no

Madrid og innlandet

Madrid og innlandet omfatter de selvstyrte regionene Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha og deler av Aragon, og byer som Valladolid, Zaragoza, Toledo og selvfølgelig Madrid. Disse byene kan by på store opplevelser for deg som setter pris på historiske severdigheter.

Spania opplevde sterk vekst­frem­gang i senmid­del­al­deren, og tilegnet seg store rikdommer i forbin­delse med oppda­gelsen av den nye verden. Madrid kan frem­vise stor­artet arki­tektur fra både renes­sansen og barokken, mens både Zara­goza og Toledo har den særpre­gede mudéjar­stilen innen arki­tek­turen. Toledo var i middel­al­deren senter for flere reli­gioner, hvor både muslimer, jøder og kristne levde fredelig sammen. Denne delen av Spania har flere desti­na­sjoner på Unescos liste over Verdensarven.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Madrid og innlandet lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Madrid

Madrid er en skatt­kiste for deg som vil besøke en storby med et livlig uteliv, vakker arki­tektur, histo­risk bebyg­gelse og et vennlig klima fra tidlig vår til sen høst. Men Madrid er også et funn for kunst­in­ter­es­serte. Den stor­slåtte hoved­staden i Spania har tre kunst­mu­seer som ruver i verdens­sam­men­heng – Museo del Prado, Museo Thyssen-Borne­misza og Museo National Centro de Arte Reina Sofía. Lange navn, store samlinger og skyhøy kvalitet. Picassos Guer­nica finner du i det sist nevnte. Sentrum av Madrid er over­ras­kende kompakt. Alt er i gåav­stand. [Les mer…]

Toledo

Første gang du ser Toledo, må du gni deg i øynene. På en høyde, omgitt av gammel, ærverdig bebyg­gelse, troner en gotisk kate­dral med sitt kraf­tige spir på den ene siden, og det massive slottet Alcazar de Toledo på den andre siden. Mellom disse, i Toledos vakre gamleby, finner du helt enestå­ende arki­tek­to­niske perler og kultur­skatter. Den histo­riske delen av Toledo ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1986. Mer om Toledo I Toledo vil du finne alt det den kultur­in­ter­es­serte drømmer om. Gå sakte [Les mer…]

Valladolid

Valla­dolid er en histo­risk by i den nord­lige delen av Spania. Valla­dolid er hoved­stad i provinsen av samme navn, og dess­uten hoved­stad i den auto­nome regionen Castille y Leon. Valla­dolid har en vakker gamleby med mange histo­riske sever­dig­heter. Litt om Valla­dolid Den vakre histo­riske gamle­byen har den gotiske kate­dralen Santa María de La Antigua som senter. Denne kirken fra 1200-tallet var opprin­nelig oppført i romansk stil, noe det gamle klokke­tårnet røper. Rundt om i gamle­byen kryr det av kafeer og fortaus­res­tau­ranter, hvor du kan spise lunsj eller middag, [Les mer…]

Zaragoza

Zara­goza er om lag to tusen år gammel og ble grunn­lagt under den romerske keiseren Augustus. Byen het opprin­nelig Caesar-Augusta, som på spansk blir Zara­goza. Zara­goza er et funn for den som er ute etter sever­dig­heter, shop­ping­mu­lig­heter, gastro­nomi, kultur, arki­tektur og rekrea­sjon. Spesielt er gamle­byen og Plaza del Pilar prakt­full, med virkelig stor­slått arki­tektur. Zara­goza er en stor univer­si­tetsby med nesten 700 tusen innbyg­gere og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om opple­velser i Zara­goza Zara­gozas vakre gamleby, El Casco Viejo, kan varte opp med [Les mer…]

Go to Top