Nord-Spania – det grønne, ukjente landet2018-08-14T16:53:45+02:00
  • Nord-Spania, ReisDit.no

Nord-Spania – det grønne, ukjente landet

Nord-Spania består av regionene Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra og Baskerland. Nord-Spania er, kanskje bortsett fra Bilbao, lite kjent blant nordmenn, men desto mer populært blant spanjoler, som gjerne reiser hit for å slippe unna varmen i sør om sommeren.

Stadig flere nord­menn kjenner også denne vakre delen av Spania fra pile­grims­leden til Santiago de Compos­tela. Du kan lese mer om dette under avsnittet Spanias historie. Nord-Spania har en kyst­linje med mange ferie- og bade­byer langs Costa Vasca, Costa Montanesa og Costa Verde fra øst mot vest. Her finner du stor­byer som San Sebas­tian, Bilbao, Santander, Gijon, samt La Coruna og Vigo, helt i det vestre ”hjørnet” mot Portugal. Nord-Spania har et mildt og beha­gelig sommer­klima. Nord-Spania har også et av verdens viktigste kristne pile­grimsmål, nemlig Santiago de Compos­tela. Det de færreste vet, er at de første kristne kors­to­gene gikk vest­over hit på 8- og 900-tallet, til apos­telen Jacobs grav. Det førte til bygging av kirker, klostre og etab­le­ring av bysam­funn. Noen av kirkene fra 800–900-tallet står ennå, blant annet ved Oviedo, og vitner om en helt selv­stendig utvik­ling innen tidlig romansk stil.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Nord-Spania lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Bilbao

Bilbao i Spania er en moderne storby med histo­riske røtter. Byen har de seneste årene opplevd en voldsom utvik­ling i turisme, i hovedsak på grunn av ett enkelt signal­bygg, nemlig Guggen­heim-museet. Bilbao har en spen­nende histo­risk bydel med mange sjar­me­rende strøk og en mengde tapas­barer. Bilbao er sentrum for Basker­land og hoved­stad i den spanske provinsen Vizcaya. Jern­broen Vizcaya Bridge fra år 1893 er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Bilbao og Guggen­heim-museet Dette er bygget i havne­om­rådet, da Bilbao var en ganske desil­lu­sjo­nert verfts- og [Les mer…]

Pamplona

Pamp­lona har en flott gamleby Navar­rería, som er svært pitto­resk med smale smug, vakker arki­tektur og en mengde godbiter for den som har øye for slikt. Både i gamle­byen og byen for øvrig er det åpne plasser med fortaus­res­tau­ranter og kafeer, hvor du kan slå deg ned og kose deg med en forfrisk­ning eller et måltid. Pamp­lona i Basker­land nord i Spania er hoved­staden i provinsen Navarra, og har cirka 200 tusen innbyg­gere. Byen er vakker og grønn og ligger ved elven Argo. Pamp­lonas vakre gamleby Her i [Les mer…]

San Sebastian

San Sebas­tián er en av Nord-Spanias aller mest popu­lære turist-desti­na­sjoner. En sterkt medvir­kende årsak til det, er de to flotte bade­stren­dene som følger den store bukten som byen ligger ved. San Sebas­tián er også berømt for sine mange utsøkte restau­ranter og Pintxo-barer – gour­met­fak­toren her er skyhøy. San Sebas­tián ble i år 2016 valgt til Euro­pean Capital of Culture. Litt om San Sebas­tián San Sebas­tián er en nesten uvir­kelig vakker by, der den ligger midt mellom to lange skjell­for­mede bade­strender. Skaper­verket synes å ha vært i det [Les mer…]

Santander

Santander ligger på nord­kysten av Spania og er en rela­tivt stor by med cirka 185 tusen innbyg­gere. Santander en fin ferieby med to flotte lang­grunne bade­strender, El Sardi­nero og La Madeleine, som ligger på hver sin side av en liten odde. Her er det fin hvit sand, som mange av innbyg­gerne og ferie­gjester vet å sette pris på. Santander passer ypperlig for fami­lier, her er fortaus­res­tau­ranter og kafeer flere steder på stren­dene og langs den vakre strand­pro­me­naden. Mange reiser hit for å vind­surfe. Mer om Santander i Spania [Les mer…]

Santiago de Compostela

Santiago de Compos­tela i Spania er pile­grims­byen fremfor noen. Hit leder alle pile­grims­ru­tene i Europa, og hit kommer mennesker fra alle hjørner av verden for å oppleve pile­grims­målet, graven der apos­telen Jacobs levninger skal ligge. Både Santiago de Compos­tela i Spania og pile­grims­veien dit gjennom Frank­rike og Spania er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Santiago de Compos­tela Santiago de Compos­tela er hoved­stad i den auto­nome regionen Galicia nord­vest i landet. Santiago del Compos­tela har en besyn­derlig posi­sjon innen kris­ten­dommen: Jacob ble henrettet i Jeru­salem i [Les mer…]

Go to Top