GoToGate

Sverige

Sverige er et land med en adskillig mer dramatisk historie enn det de fleste nordmenn er klar over. Sverige var på 1600- og 1700-tallet en europeisk stormakt, og deltok i flere av de store krigene i Europa. Svenskene plyndret eksempelvis Praha, og okkuperte store områder i Nord-Tyskland i nesten 200 år.

 
Sverige hadde en meget velstående adel, og mange av deres gamle slott er i dag flotte severdigheter som er åpne for publikum. Sverige har tatt god vare på sin kulturarv, og alle små steder har en såkalt Hembygdsgård, små museer som består av gamle, bevarte hus. I de større byene finner du godt bevarte historiske bydeler og museer med store og fine samlinger.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sverige lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Stockholm

Stockholm

Stockholm er et levende historisk vitnesbyrd om Sveriges storhet og internasjonale orientering fra 1500-tallet og fremover. Stockholms eldste historiske bydel, Gamla Stan, kan by på arkitektur og bygninger helt tilbake til 1200-tallet. Stockholm er en levende og vakker by, omgitt av vann, beliggende på 14 øyer og forbundet med 57 broer. Byen har mange flotte museer som dokumenterer Sverige gjennom tidene, ikke minst Vasamuseet og verdens første friluftsmuseum, Skansen. Det kongelige slottet Drottningholm og Birka och Hovgården, begge i innsjøen Mälar[Les mer her...]