GoToGate

Tema-artikler

Tema: Fra antikken til år 1.000

 
Denne tema-artikkelen handler om kulturen i Europa frem til år 1000. Vi tar en liten tur innom antikkens Hellas, Romerriket og de mørke århundrene etter Romerrikets fall, med destabilisering og folkevandringer. Europa skal rundt år 800 igjen begynne å komme til hektene, under Karl den Stores “lille renessanse”, som ble kraftig forstyrret av skandinaviske barbarer – nemlig vikingene.

Les hele artikkelen her!


Tema: Fra antikken til år 1.000


Tema: Romansk arkitektur

Arkitekturen i Europa fra år 1000 til år 1140

 
I forrige tema-artikkel var vi innom Vest-Romerrikets kollaps på slutten av 400-tallet, nedgangstider, folkevandringer og «Den lille renessansen» som oppstod under Karl den Store på 770-tallet frem til hans død i Aachen i år 814. Karl den Store hadde perfeksjonert føydalsystemet, og i tiden frem mot år 1000 var det tre maktfaktorer i Europa: Kongene, føydalherrene og pavekirken, alle tett vevd inn i hverandre i gjensidige avhengighetsforhold. Velorganiserte klostre over hele Europa hadde representert en kulturell og økonomisk kontinuitet, og skulle fortsette med det etter reformer på 900-tallet, der klostrene ytterligere styrket sin lokale og regionale posisjon.

Les hele artikkelen her!


Tema: Romansk arkitektur