Tsjekkia2019-03-27T13:40:28+01:00
  • Tsjekkia, ReisDit.no

Tsjekkia

Tsjekkia har siden Berlin-murens fall i 1989 virkelig klart å skape et attraktivt tilbud for sine feriegjester. Hovedstaden Praha har blitt et vanvittig populært turistmål, og nordmenn er svært entusiastiske etter både sitt første og andre tredagers opphold, som er det mest vanlige omfanget i tid for norske kortferier. Tsjekkia er på en nesten komisk måte fortsatt preget kommunisttiden.

Kommunisttiden i friskt minne

Av og til, for eksempel når du kommer inn på en kneipe og bestiller en øl, kan du bli møtt med en med en så gjen­nom­ført like­gyl­dighet, at du lurer på om du holdes for narr. Enkelte steder virker det som om ordet service ikke er et frem­medord, men navnet på en uopp­daget planet. Andre steder kan man bli sjar­mert i senk av ærlig, smilende arbeids­glede og ekte imøte­kom­menhet. Så merk deg at i dette landet kan du bli virkelig posi­tivt over­rasket. Selv om mer enn 90 % av ferie­rei­sene fra Norge utgjør kort­fe­rier rettet mot Praha, så vit at vakre, histo­riske Tsjekkia har masser av sever­dig­heter, både histo­riske og natur­gitte, å by på. Tsjekkia var i middel­al­deren og på 1500-tallet en mektig og rik nasjon. Mange av byene har svært vakker arki­tektur, og bemer­kel­ses­verdig godt vedli­ke­holdt histo­risk bebyggelse.

Mer om Tsjekkia – Plzen og Karlsbad

Et eksempel på byer som er verdt et besøk, er den vakre og meget vel bevarte byen Plzen. Når du står på den store plassen her i gamle­byen sammen med middel­al­der­kirken, ser du velholdte hus, vegg i vegg fra mange histo­riske peri­oder omkranse hele plassen. Her kan du for eksempel besøke museet til bryg­ge­riet Pilzner Urquell, og sitte uten­dørs og nyte gude­drikk sammen med robuste typiske tsjek­kiske matretter.

Karlsbad eller Karlovy Vary, som den heter på Tsjek­kisk er landets mest kjente kurbad­sted. Karlsbad har cirka 60 tusen innbyg­gere og befinner seg om lag 130 kilo­meter vest for Praha. Her produ­seres porselen og krys­tall, blant annet Moser-glass. Karlsbad har en 18-hulls golf­bane med 9 tees, og en populær film­fes­tival som går av stabelen tidlig i juli hvert år. Flere av kurba­dene i Karlsbad ble bygd på 1500-tallet i vakker renes­sanse­ar­ki­tektur, som er godt vedli­ke­holdt. I dag finnes det tolv varme kilder her, og den største, som holder konstant 72 grader Celsius, har et trykk som gir en 12 meter høy kaskade glohett vann. Spek­ta­ku­lært og helse­brin­gene. I Karlsbad ligger også produ­senten av den kjente urte­li­køren Becherovka.

Litt om geografi og natur

Tsjekkia har også stedvis svært vakker natur og en mengde kose­lige småbyer og lands­byer spredt utover i distrik­tene. Tsjekkia grenser til Øster­rike i sør, Tysk­land i vest og nord­vest, Polen i nordøst og Slovakia i sørøst. Landet har et variert land­skap med både flate land­om­råder der jord­bruk er hoved­næ­ringen, samt et kupert og fjellendt land­skap i øst og helt i det nord­vestre hjørnet mot Tysk­land. Tsjekkia består i hovedsak av lands­de­lene Böhmen og Mähren. Böhmen i vest er et forholdsvis flatt område der elvene Labe renner mot vest og blir til Elbe i Tysk­land, samt Vltava som deler Praha i to, renner mot vest og blir Moldau i Tysk­land når den blant annet deler Dresden i to. Sude­tene er en fjell­kjede i sør, som strekker seg fra Tysk­land til tsjekkia og Polen. Her er det store skoger og frilufts­om­råder. Krko­nose er en del av Sude­tene hvor Snezka med en høyde på 1 602 er Tsjek­kias høyeste fjell. Mähren, som omfatter den østlige delen, er også forholdsvis kupert, fjell og åslendt. Elvene Morava, og Odra har også sitt utspring her. Karl­stejn, Krivoklat, Cesky Stern­berk, Terezin, Svihov og Kuks i den nord­lige delen av Tsjekkia kan by på flotte histo­riske sever­dig­heter. I den sørlige delen av Tsjekkia har også Cesky Krumlov, kurba­d­byen Trebon, Slavo­nice, Tabor, og Jind­richuv Hradec viktige og flotte histo­riske sever­dig­heter å by på.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Tsjekkia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Praha

Praha i Tsjekkia er kjent som en av Europas aller vakreste og vel bevarte byer. De siste årene er Praha blitt en av de mest popu­lære stor­byene for norske kortids­besøk. Det er mange grunner til det. Gamle­byen, som er Prahas hjerte, er svært godt bevart og samvit­tig­hets­fullt restau­rert. Prahas histo­riske senter ble i år 1992 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Praha – på Unescos liste over Verdens­arven I Praha kan du oppleve hvordan en original middel­alder-bebyg­gelse tar seg ut. Den østeuro­pe­iske, litt frem­med­ar­tete arki­tek­turen skaper en [Les mer…]

Gå til toppen