Zadarkysten og øyene, Kroatia2018-04-30T18:07:57+02:00
  • Sibenik, reisdit.no

Zadarkysten og øyene, Kroatia

Zadar er en storby nord for Makarska-kysten i Kroatia. Zadarkysten har i mange år vært et populært ferieområde. Zadar i Kroatia skiller seg litt fra mange av de andre kystbyene, ettersom den ligger på en halvøy med ganske flatt landskap. Rundt Zadar og i skjærgården utenfor, finner du mange av de vakreste strendene ved Adriaterhavet. Klimaet er stabilt og varmt, med en mild bris fra havet som gjør at varmen ikke blir trykkende.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner på Zadarkysten og øyene lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Sibenik

Sibenik er en godt bevart hemme­lighet, som ligger flott til ved kysten, midt i mellom Zadar og Split. Sibenik har en liten og trivelig histo­risk bykjerne med omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse, en fest­ning fra 1400-tallet, og en kate­dral i gotisk- og renes­sanse blan­dings­stil, som er helt enestå­ende i verdens­sam­men­heng. Sibenik med St. Jacobs kate­dral ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 2000. Mer om Sibenik Sibenik er en trivelig liten kystby belig­gende rundt en middel­alder-kjerne der St Jacobs-kate­dralen utgjør et naturlig sentrum og blikk­fang. Øverst i gamle­byen [Les mer…]

Go to Top